LivsVision erbjuder individuella behandlingar, parterapi, kurser för grupper/företag och föreläsningar. LivsVision arbetar med olika problemområden t.ex. ångest, depression, utmattningssyndrom, svartsjuka, avundsjuka, fobier, sorgeprocesser, låg självkänsla, m.m. LivsVision arbetar med behandlingsmetoder med korta behandlingstider och långsiktiga resultat.

Individuella behandlingar

Individuella behandlingar bedrivs i olika steg och det inkluderar flera olika behandlingsmetoder, beroende på var i processen klienten befinner sig. Fördelen för dig som klient är att du inte behöver tänka på vilken behandlingsform som du ska välja och du får det bästa från flera olika behandlingsmetoder.

Behandlingen är en pågående process som går steg för steg.

  1. Vilka problem vill du ha hjälp med? Vilket resultat förväntar du dig?
  2. Bakgrund, vad har du med dig på din resa genom livet
  3. Insikt, vad är bakgrunden till att problem har uppstått.
  4. Bearbetning av problem
  5. Skapa framtid
Parterapi

En relation är som driva ett företag. Om ett företag inte investerar i sina medarbetar så kommer de anställda att bli missnöjda, samma princip gäller för parrelationer. Parterapi utgår från relationens bästa och vad de olika parterna behöver för att må bra i relationen. Paret får arbeta med hemuppgifter för att kunna växa tillsammans och åstadkomma hållbara positiva förändringar i framtiden.

  1. Vilka problem har relationen? Vad är bra i relationen? Hur ser relationen ut när båda är nöjda?
  2. Bakgrund, olikheter i personlighet, könsskillnader, uppväxt, behov m.m.
  3. Insikt. Vad är grunderna till att problem har uppstått.
  4. Bearbetning av problem
  5. Skapa framtid

Kurser för grupper/företag

LivsVision skräddarsyr kurser för det ändamål som grupper/företag önskar.

Inspirerande relationer är en kurs där båda parter i relationen måste närvara. En kurs som varvar teori och praktik och genomgång om hur könen bidrar till relationen. Ämnen som bl.a. behandlas; oläkta sår i relationen, värderingar, drömmar, mål, framgångsrika förhandlingar i relationen, bra sexliv m.m.

Inspirerande ledarskap vänder sig till ledare eller blivande ledare som förstår att ledarskap handlar lika mycket om känsla som intellekt. Att leda grupper, kräver god självkännedom, mognad, vishet, kunskap och lyhördhet. Ledarens uppgift är att hjälpa medarbetarna att behålla sin motivation och sitt intresse för arbetet. Ledaren ska inspirera medarbetarna till att vilja fortsätta utvecklas för ett effektivt och lönsamt företagande och för att skapa trivsel. Ledarna får arbeta med sig själva som redskap och utvecklas steg för steg.

Inspirerande Liv vänder sig till enskilda personer som i grupp vill växa som människa. I kursen varvas teori och praktik för att utvecklas som människa. Att växa i möten med andra människor, stärka självkänslan, få större självinsikt, redskap till att hantera konflikter, lyssna till sina behov och sätta upp mål för framtiden.

HEM . PRIVATPERSONER . FÖRETAG . KURSER ..KONTAKT