Lev som du lär

Lev som du lär eller ”Walk the talk”

Jag blev inspirerad att skriva den här bloggen efter att Roberto Paulo blev anhållen efter att ha köpt sex och alla människors starka reaktioner i sociala medier. Jag vill ge en lite annorlunda vinkel på vad som händer när man lever i den 3 dimensionella verkligheten (3D), vilket jag kommer förklara lite längre fram i min blogg.

Mina föräldrar är båda födda i Ungern och min pappa deltog i Ungernrevolten 1956, som var en spontan folkresning i ett demokratiseringsförsök som riktades mot landets kommunistdiktatur. Revolten krossades dessvärre av sovjetiska trupper efter att upprorsmakarna krävt att Ungern skulle få utträda uWarszawapakten. Mina föräldrar var då 18 och 19 år gamla och nygifta. De var tvungna och fly från sitt hemland för att min far inte skulle bli fängslad. De kunde inte besöka Ungern på nästan 20 år och min mamma kunde inte närvara på sin mammas begravning.

När jag var en ung kvinna berättade min mamma för mig en historia om min farfar, som jag bara fick möjligheten att träffa när jag var ca tre år gammal, han dog bara några få år därefter. Min farfar besökte Sverige 1964, min mor var då höggravid och väntade sitt 4:e barn, jag är nummer tre i barnaskaran.

Min farfar hade åkte till Sverige för han ville se hur det gick för hans son med familj i sitt nya land, Sverige. Min farfar var en mycket intellektuell man och han var politiskt aktiv, han var socialist. Farfar fick betala ett högt pris för sin politiska övertygelse när Ungern blev en kommunistdiktatur efter andra världskriget. Han var nära att fängslas och fick gå under jorden och kunde inte arbeta med det han hade gjort tidigare. Han var chef för dåtidens arbetsförmedling i Ungern och han förlorade sitt arbete för sin politiska övertygelse. Jag fick höra två olika versioner av min farfar, dels den mycket beläste och intellektuella mannen som var högt skattad där han bl.a. gömde judar under andra världskriget för att skydda dem mot nazisterna. Den andra versionen var att han var att han kunde vara en mycket nedlåtande och hård förd man med en mycket dålig kvinnosyn.

Min mamma berättade för mig att min farfar hade under sitt besök i Sverige frågat min mor om det inte fanns några bordeller i Sverige? Min mor hade svarat nej och undrat varför han ställde frågan? Min farfar hade då tittat på min mor och pekat på henne mage och svarat; Hur hade du tänkt att min son ska få sex, när du ser ut som du gör? Min mamma hade blivit helt chockad och hade inte kunnat svara på frågan.

När min mamma berättade historien för mig skakade jag bara på huvudet och förstod att min farfar var en mycket dömande man och jag förstod var min pappa hade fått sin kvinnosyn ifrån. Kvinnor hade enligt min farfar inte samma höga värde som män och var ”en sak/ett ting” som män kunde hantera som de ville. Kvinnor var inte självständiga personer med en egen vilja, känsloliv eller som hade rätten att bestämma över sitt eget liv. Jag hade många duster med min pappa under min uppväxt och när jag blev vuxen hade vi sällan kontakt. Vi valde att leva helt olika liv och han var aldrig den förebild som en dotter har rätt att spegla sig i. Han levde i en verklighet som kallas för 3D, vilket jag snart kommer återkomma till.

När jag har klienter brukat jag visa en skala/bild på hur olika frekvenser fungerar och hur vi alla blir programmerade från födsel och fram tills vi blir vuxna. Den är skapad av den amerikanska psykologen och psykoterapeuten David Hawkins och kallas för ”The Hawkins scale of Consciousness” (Hawkins skala på medvetenhet) Se bild nedan. Ofta sitter programmeringen så hårt att vi  omedvetet fortsätter med samma mönster oavsett om det är bra eller dåligt som vuxna. I mitt arbete som samtalsterapeut hjälper jag mina klienter att frigöra sig från gamla mönster och läka trauman. Detta för att mina klienter sedan ska medvetet kunna göra nya val som baseras på självrespekt och medvetenhet.

Hawkins scale of Consciousness
Hawkins scal of Consciousness

Bilden visar en skala från 20 Hz – + 700 Hz. De lägre frekvenserna har en Alfa punkt i botten och de högre frekvenserna visar en oändligt sinande källa i toppen Omega, vilket är den ultimata medvetenheten. När vi befinner oss i de lägre frekvenserna 20 – + 175 Hz, befinner vi oss i 3D, som innebär lidande. De lägsta frekvenserna i 3D  innebär skam och skuld och de högsta frekvenserna är stolthet. När vi befinner oss i 3D kommer vi inte loss, vi fastnar och utvecklas inte som människor. Vi skapar omedvetet samma mönster av känslor, tankar och handlingar om, och om igen. Det som är viktigt att förstå att vi alla skapar vår verklighet utifrån vad vi fokuserar på. Oavsett om vi fokuserar på glädje eller rädsla, vi skapar medvetet eller omedvetet utifrån våra trossystem (beliefsystem). Det vi fokuserar på skapar vår verklighet, vi kan skapa helvetet på jorden eller himmelriket. Kom ihåg att alla har lika stor makt och kraft, frågan är om man ger bort sin kraft och låter andra missbruka den, eller om man medvetet väljer att skapa den verklighet som man vill leva i?

När vi får nog av att leva i 3D börjar vi söka efter ny information och ny kunskap. När vi är trötta på att leva i rädsla, sorg, ångest m.m. börjar vi komma i ett mellanläge som handlar om att komma igenom/bryta sig loss. Då börjar vi träda in i 4D, som handlar om att blir modig och inte fastna i ånger, ilska och sorg. Det innebär att vi börjar skapa en neutralitet till det som har varit och en villighet till att hela, läka och acceptera det som har varit. Acceptans innebär inte att man tycker om det som har varit, men man kan börja resonera och förstå vilka mönster, trossystem, känslor, tankar och handlingar och som har skapat den rådande livssituationen.

Då kan vi successivt transformera våra liv och stiga in i en ny verklighet. Frekvensen har då ökat ytterligare och börjar från ca 500 – + 700 HZ och uppåt, vilket är detsamma som att leva i 5D. 5D handlar om sann kärlek, glädje, frid, tacksamhet och upplysning. När vi träder in i 5D börjar våra liv att flöda, expandera och vi kan medvetet skapa det livet vi behöver för att må bra. Vi kan då aktivt skapa det liv vi vill leva och känna sann kärlek och harmoni.

Jag är uppvuxen i 3D och jag blev tidigt programmerad omedvetet. Men min själ ”talade” med mig och sa att; Det här inte den verkligheten jag ville leva i. Därmed alla duster min med far och även med min mor under min uppväxt.  Det tog ut mig på en lång resa som har pågått i 30 år. Det har inte varit lätt att möta min egen skugga, mitt eget inre mörker och göra upp med de delar av mig själv som jag har haft svårt att acceptera. Men det har varit värt varje tår, all förtvivlan, frustration och sömnlösa nätter.

Ju mer medvetenhet desto mindre börda. När man börjar syna vilka trossystem man är uppväxt i, kan man aktivt och medvetet börja syna dem i sömmarna. För att sedan ställa sig frågan; Vill jag att det ska fortsätta och styra mitt liv? När man aktivt förändrar trossystem (t.ex. religion, kvinnosyn, barnuppfostran, samhällsuppbyggnad m.m.) som inte längre resonerar med de nya värderingar får man möjlighet att göra aktiva förändringar. Det innebär att det föder nya känslor, tankar och till slut nya handlingar. Det är lika enkelt som svårt, det handlar om vad man fokuserar på.

Vad har detta med Paulo Roberto att göra? Jo, det är uppenbart att Paulo trossystem fortfarande är 3D. När han försöker bryta med sitt gamla mönster så fungerar det inte för hans gamla mönster sitter hårt programmerat i det undermedvetna. Troligtvis har han fått höra alldeles för många gånger som barn att han inte duger, att han inte kommer att lyckas, att han är jobbig, besvärlig, att han inte är intelligent m.m.

Ju närmare han kommer framgång, desto mer protesterar hans undermedvetna, därmed blir han en självsabotör. Han var väl medveten när han köpte sex, att han gjorde fel. Men begäret, frestelsen, egot, att göra det förbjudna var större. Det är lätt att rannsaka sig i efterhand, när man är påkommen. Det ingår i ”spelet” att göra avbön för att lindra konsekvensen av sina handlingar.  Men hade han ångrat sig om han inte hade blivit påkommen? Hade suget efter det förbjudna inneburit att han hade fortsatt att köpa sex, gång, efter gång, efter gång? Att spela offer hjälper ingen, det innebär att man stannar kvar i 3D. En bättre fråga är; Vad är du beredd att göra för att förändra din verklighet? Vad har du för kvinnosyn? Är du beredd att titta på dina programmeringar och mönster? Vad är det i din person som gör att du medvetet missbrukar en annan människa?  Vad behöver du i djupet av ditt hjärta för att inte känna lust/begär till en annan människa som blir utnyttjad?

Den som aldrig har gjort något fel kan slänga den första stenen

Istället för döma (3D), handlar det om att förstå (4D). Det innebär inte att Paulo Roberto ska slippa ta konsekvenserna av sina handlingar. Men han är en del i ett mönster, en samhällsstruktur som har fått pågå alldeles för länge. Det finns högt uppsatta personer som köper sexuella tjänster och som låtsas arbeta i det godas tjänst t.ex. ”Kapten klänning”. Många visste vad som pågick, men valde att blunda och vara tysta. Det finns högt uppsatta politiker, ämbetsmän, företagsledare, advokater och domare som köper sexuella tjänster men många i deras omgivning väljer att blunda. Kanske är de personerna, de värsta förövarna, de vet och har möjligheten att avslöja och förändra. Varför gör de inte det? Kanske är de rädda för att mista sin position? Kanske är de rädda att mista ekonomiska fördelar? Kanske är de rädda för vad andra ska tycka om de vågar avslöja det som pågår?  Kanske är de rädda för att bli utstötta och ensamma?  Det är många ”whissel blowers” som har blivit utslängda i kylan. Man kan undra varför konsekvenserna för att begå förnedrande och olagliga handlingar har så låga straff? Kanske bör man syna lagstiftarna lite närmare i sömmarna, vilkas ärende går de? Det är hela samhällsstrukturen som är felskapad, det är hela samhället som sviker och samhället består av dess medborgare, män som kvinnor.

Så länge man omedvetet eller medvetet väljer att leva i 3D kommer man skapa samma samhällsstruktur. Det är fler män än kvinnor som lever i 3D, därmed är det fler män som står för alla former av lagbrott i samhället. När man väljer medvetet att bryta sitt mönster har man inte längre behov av att utnyttja andra människor. Man väljer då att leva i frid med sig själv, därmed blir man medskapare i ett samhälle som bygger på jämlikhet och lika värde. Fram till dess kommer många förfäras och vältra sig i alla skandaler och få ”kickar” av dem, istället för att arbeta med sina egna mönster. Då blir man inte längre intresserad av våld, förtryck och utnyttjande av de svaga. Då lever vi i frid, sida vid sida, både kvinnor och män.

Varma hälsningar

Judith

Judith Molnar

Judith Molnar, LivsVision

Din coach för personlig utveckling. Samtalsterapeut, relationsexpert och föreläsare.

Här kan du läsa olika inlägg av mig angående hälsa, psykologi och relationer och även aktuella ämnen från ett  personligt utvecklande och andligt perspektiv.

Läsarkommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *