Podcast

Podcast

#8 Samtal om hem och hälsa med Feng Shui experten Susanna Utbult

23 december, 2019

Det här avsnittet har jag verkligen sett fram emot att spela in. Jag har bjudit in Feng Shui experten Susanna Utbult som arbetar med att skapa harmoni utifrån nio olika kategorier för att skapa ett harmoniskt hem som avspeglar ditt personliga uttryck. Det är ett mycket praktiskt och lärorikt samtal och det sista avsnittet för […]

Lyssna här

#7 Samtal med klient om stress och utmattning

6 december, 2019

I det här avsnittet samtalar jag med en tidigare klient om hennes resa från utmattning/depression till vägen tillbaka till hälsa och arbete. Det är ett mycket intressant och lärorikt samtal! Vi kommer beröra flera olika områden: 1. Depression/utmattning 2. Fysiska problem, allergier 3. Problem på arbetsplats 4. Hur uppväxten påverkar oss som vuxna 5. Vad […]

Lyssna här

# 6 Stress och utmattningssyndrom utifrån ett psykologiskt perspektiv

4 november, 2019

I det här programmet kommer jag att fokusera på hur vår uppväxt påverkar oss relaterat till stress och utmattning. Varför har så många svårt att sätta gränser? Vad är det som gör att man inte känner av när kroppen får betala ett för högt pris i relation till prestation? Varför är omgivningens åsikter, tyckande och […]

Lyssna här

# 5 Stress och utmattningssyndrom utifrån ett fysiologiskt perspektiv

18 september, 2019

Stress och utmattningssyndrom är ett växande problem i samhället, ca 80 % av befolkningen kan drabbas av utmattningssyndrom någon gång i livet. Om du personligen inte har problemet så kan din livskamrat, en nära anhörig, vän, arbetskamrat eller någon annan person som du känner ha drabbats. Allt fler får svårare komma tillbaka till ett liv […]

Lyssna här

#4 Anknytningsteorin

11 februari, 2019

I det här avsnittet kommer anknytningsteorin förklaras som utvecklades av John Bowlby och hans kollega Mary Ainsworth. Den viktiga uppväxtens betydelse och hur det påverkar hjärnans utveckling och hur det påverkar relationer i vuxenlivet. Det blir mycket spännande information! Genomgång av: 1. Trygg anknytning 2. Otrygg – undvikande anknytning 3. Otrygg – ambivalent anknytning 4. […]

Lyssna här

#3 Samarbete mellan hjärnans olika delar

4 februari, 2019

I det här avsnittet kommer jag tala om samarbete mellan hjärnans olika delar och hur viktigt det är för att barnet ska utvecklas till en trygg och intelligent varelse. Genomgång av: 1. Nervchassit (fiskhjärnan) 2. Reptilhjärnan (lillhjärnan) 3. Amygdala (däggdjurshjärnan) 4. Prefrontala cortex (pannloben) Som förälder är det viktig att förstå att t.ex.  närhet, omtanke, […]

Lyssna här