Hallå! Är det någon hemma?

Att känna sig osedd och dess påverkan på relationer

För en tid sedan berättade en klient för mig om hur dåligt hon mådde när ingen sa ”hej” när hon kom hem. Det gjorde inte saken lättare för henne att hon levde i en ny relation och med sin partners två barn. Vi talade om det, och jag har tänkt på det under en tid, för det är viktigt det hon förmedlade under samtalet.

Hemmet är platsen där vi förväntar oss att bli välkomnade, där vi längtar efter att höra ett varmt ”hej” och känna oss älskade och sedda. Men vad händer när vi kommer hem, och ingen möter oss, ingen som säger hej?

Detta enkla, men betydelsefulla ögonblick kan väcka känslor av att inte ha blivit sedd tidigare i livet. Det kan skapa friktioner inom relationer och familjen och riskerar att driva oss isär.

Hur kan bristen på välkomnande påverka oss och hur kan vi undvika att ta varandra för givet? Hur kan vi medvetet bygga starkare relationer och bryta mönster som ofta härstammar från vår ursprungsfamilj?

Bekräftelse

Att komma hem till en tyst och oberörd miljö kan trigga starka känslor av att inte vara sedd eller uppskattad. Vi längtar efter att bli välkomnade, och när det uteblir kan vi känna oss osynliga och oönskade.

Detta kan vara särskilt sårbart för dem som har känt sig osedda eller bortglömda tidigare i sina liv. Det är viktigt att förstå att detta inte bara handlar om en enstaka händelse utan om behovet av att känna sig älskad och värdefull i sitt hem.

Friktioner inom relationer och familjen

När vi inte blir välkomnade eller bemötta med enkla hälsningar och kärlek kan det skapa friktioner inom relationer och familjen. Det kan uppstå missförstånd, irritation och en känsla av avståndstagande.

Känslor av att vara osedd eller ignorerad kan byggas upp och skapa en känslig atmosfär. Det blir viktigt att kommunikationen och de känslomässiga behoven tas på allvar för att undvika att dessa känslor eskalerar till större problem.

Risken att ta varandra för givet

När vi inte får den bekräftelse vi behöver kan vi lätt hamna i fällan att ta varandra för givet. Vi kan sluta att uttrycka uppskattning och kärlek till varandra eftersom vi antar att den andra personen redan vet hur vi känner.

Detta kan leda till att relationen blir kall och distanserad över tid. Att vara medveten om detta mönster är viktigt för att undvika att glida ifrån varandra och istället aktivt bygga och vårda relationen. En negativ kommentar kan behöva vägas upp med 10 positiva för att det inte ska skapa friktion i relationen.

Att bryta mönster från ursprungsfamiljen

Det är också viktigt att komma ihåg att reaktionen på att inte bli sedd kan vara kopplad till tidigare upplevelser i vår ursprungsfamilj. Om vi har upplevt brist på bekräftelse eller kärlek under uppväxten kan det påverka hur vi tolkar och reagerar på liknande situationer senare i livet.

Genom att vara medveten om dessa mönster kan vi arbeta med att bryta dem och skapa en mer närvarande och kärleksfull atmosfär i våra hem.

Att komma hem och inte mötas av en varm hälsning eller välkomnande kan vara smärtsamt och påminna oss om tidigare känslor av att inte vara sedd. Det kan skapa friktioner inom relationer och familjen samt riskera att göra oss likgiltiga gentemot varandra.

Genom att vara medvetna om behovet av bekräftelse och att undvika att ta varandra för givet kan vi aktivt arbeta för att bygga starkare relationer och undvika att följa mönster från vår ursprungsfamilj.

Låt oss skapa ett hem där varje individ känner sig älskad, sedd och välkommen. Så möt varandra i hallen och säg hej och ge varandra en kram! Alternativt, ropa och meddela att jag har svårt att komma just nu eftersom jag håller på att laga mat eller liknande.

Det kostar så lite att ge varandra uppmärksamhet, men effekten kan skapa underverk.

Känner du att din glädje är blockerad? Gör quizet och få svar direkt på vad som blockerar dig.

https://www.riddle.com/view/nmq2jGhH

Var snäll mot dig själv och gör något som får dig att mår bra!

Judith

Judith Molnar

Judith Molnar, LivsVision

Din coach för personlig utveckling. Samtalsterapeut, relationsexpert och föreläsare.

Här kan du läsa olika inlägg av mig angående hälsa, psykologi och relationer och även aktuella ämnen från ett  personligt utvecklande och andligt perspektiv.

Läsarkommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *