Befria dig från Perfektionismens Prokrastination

Befria dig från Perfektionismens Prokrastination

Prokrastination är ett annat ord för att skjuta upp eller förhala saker som behöver göras inom en viss tid, eller t.o.m. att du inte slutför projekt trots att det kommer att få negativa konsekvenser.

Varför väljer många människor att prokrastinera när de vet att det får negativa konsekvenser?

Ja, skälen är många, och jag kommer att gå igenom de vanligaste. I min förra blogg talade jag om rädslan för att misslyckas, och dagens tema är perfektionism.

Perfektionismens baksida innebär att vissa individer vill att allt de gör ska vara perfekt, vilket kan leda till att de aldrig börjar göra något eftersom de är rädda för att göra fel.

Prokrastinering i samband med perfektionism är mycket vanligt och kan bero på flera anledningar. Perfektionister har ofta höga krav på sig själva och strävar efter att göra allt felfritt, vilket kan leda till att de skjuter upp uppgifter. Här är några av de vanligaste anledningarna till prokrastinering i samband med perfektionism:

Rädsla för att inte uppnå perfektion

Perfektionister är ofta rädda för att deras arbete inte kommer att vara perfekt, och denna rädsla kan vara överväldigande. De tror att om de inte kan uppnå perfektion, är det inte ens värt att försöka och att de kopplar sitt värde till vad de presterar.

Bakgrunden ligger oftast i att man har krävande föräldrar, lärare eller andra personer i sin närhet under uppväxten.

Överanalyserande

Perfektionister tenderar att överanalysera varje aspekt av en uppgift, vilket gör att de spenderar mycket tid på detaljer och småsaker. Detta kan leda till att de aldrig kommer till själva utförandet av uppgiften.

Återigen handlar det om en rädsla för att bli dömda om de inte gör allt perfekt.

Höga förväntningar

Perfektionister har höga förväntningar på sig själva, och de är rädda för att inte kunna uppfylla dessa förväntningar. Detta kan skapa en känsla av överväldigande och rädsla för att misslyckas.

När en vuxen har högre krav på sig själv beror det oftast på att man antingen jämför sig med någon annan person och vill leva upp till samma höga standard utan att förstå att man kanske inte har samma utgångsläge och att det kan ta tid att bli lika duktig.

Eller så har man återigen någon vuxen som under uppväxten har ställt för höga krav på barnet utifrån ålder och förmåga.

Självkritik

Perfektionister har ofta en inre kritiker som är mycket hård mot dem själva. De kan vara rädda för att kritisera sig själva ännu mer om de inte lyckas, vilket kan leda till prokrastinering.

Ofta har de tagit över rösten från en vuxen eller annan viktig person under deras uppväxt som har varit mycket kritisk och tryckt ned dem på samma sätt både under barndomen och som vuxna.

Svårt att sätta gränser

Perfektionister har ibland svårt att sätta gränser för sig själva och förväntar sig att de måste göra allt och vara bäst på allt. Detta kan leda till överarbete och stress, vilket kan göra att de skjuter upp uppgifter.

Här har barnet ofta fått ta ett för stort ansvar som barn, till exempel för4 krävande föräldrar eller där barnet har fått ta hand om syskon för mycket och i för tidig ålder eller att det finns någon form av destruktiv uppväxt med antingen sjuk förälder eller förälder som har någon form av missbruk.

Rädsla för bedömning av andra:

Perfektionister är ofta rädda för att bli bedömda eller kritiserade av andra, så de skjuter upp uppgifter för att undvika att sätta sig själva i en position där de kan bli bedömda. Det är oftast relaterat till tidigare erfarenheter, oftast som barn men även som vuxna.

Hur löser du problemet med prokrastinera och perfektionism?

Är du en person som vet med dig att du prokrastinerar ofta för att allt måste vara perfekt, då är det viktigt att du undersöker var det överdrivna kravet på dig själv kommer ifrån.

Vem eller vilka har satt för höga krav på dig under din uppväxt?

Du kan också behöva hjälp med att sätta upp rimliga mål och fokusera på processen snarare än resultatet.

Terapeutiska tekniker är viktiga, där du kan behöva hjälp med att lösa olika former av trauman, som har inneburit att du sätter för höga krav på dig själv och kanske inte får utfört det du önskar i tid, eller att du blir för stressad och mår fysiskt och psykiskt dåligt.

Du kan också behöva hjälp med coaching som hjälper till med nya tankesätt, beteenden och handlingar som är till stor hjälp för att hantera perfektionism och dess inverkan på prokrastinering.

Men om du inte löser grundorsaken till perfektionism först är risken stor att du går tillbaka till ditt gamla beteende efter ett tag, då coaching blir bara en tillfällig lösning i de fallen.

Om du vill förstå bättre varför du prokrastinerar så kan du göra quizen:  Är du en kvinna som är trött på din inre röst som aldrig slutar att kritisera dig? Det är dags att få tyst på den nu.

Ta reda på vilken dold faktor som driver dig och börja återta din kontroll.

Prova vårt snabba 3-miuterstest och få hjälp med att förstå vad du behöver för att äntligen få tyst på din inre kritiska röst.

Länk till quizen finner du här:

https://www.riddle.com/view/nmq2jGhH

Var snäll mot dig själv och ställ inte orimliga krav på dig själv,

Judith

Judith Molnar

Judith Molnar, LivsVision

Din coach för personlig utveckling. Samtalsterapeut, relationsexpert och föreläsare.

Här kan du läsa olika inlägg av mig angående hälsa, psykologi och relationer och även aktuella ämnen från ett  personligt utvecklande och andligt perspektiv.

Läsarkommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *