Kampen mellan Förnuft och Känsla: Vad händer när du ignorerar din inre röst?

Kampen mellan Förnuft och Känsla: Vad händer när du ignorerar din inre röst?

Vi lever i en värld där det är lätt att bli styrd av förväntningar, krav och rädslor. Ofta hamnar vi i situationer där vi följer våra tankar och logik istället för att lyssna på vårt hjärta och vår inre sanning.

Det kan ha en djupgående inverkan på vårt välbefinnande och vår livskvalitet på sikt. Vad händer i kroppen när vi inte följer vårt hjärta, och vilka effekter kan det ha på vårt mående?

I denna blogg kommer jag att beskriva vad som hände med en klient som vi kan kalla Hanna när hon följde andras råd och förväntningar, samt vad som hände med Hanna när hon inte lyssnade på sitt hjärtas röst.

Hanna var inte medveten vilka underliggande blockeringar hon bar på innan hon påbörjade behandling, men när vi arbetade med att släppa taget om dem så kunde Hanna medvetet göra nya och viktiga val i sitt liv.

Kroppens reaktion

När vi ständigt går emot vårt hjärta och tar beslut enbart baserade på logik, analys och andras förväntningar aktiveras vårt stressresponssystem, vilket är en del av vårt autonoma nervsystem, det så kallade ”kamp- eller flyktresponsen”. Det kan leda till en rad fysiska och psykologiska reaktioner som påverkar vår hälsa negativt.

  1. Ökad ångest och oro

Hanna valde en yrkesväg som inte överensstämde med hennes inre önskningar. Det skapade en ständig konflikt mellan vad hon egentligen ville och vilka förväntningar hon fick från sin omgivning. Det skapade en spänning i Hannas kropp och en ökande nivå av ångest och oro som blev outhärdlig för Hanna.

  1. Nedsatt matsmältning

Hanna hade flera traumatiska upplevelser från sin barndom i samband med måltider. Det innebar att Hanna fick svårt att äta tillsammans med andra och mådde ständigt illa.

När vi känner oss stressade eller obekväma under måltider aktiveras det sympatiska nervsystemet, vilket kan påverka matsmältningen negativt. Det kan leda till problem som matsmältningsbesvär, illamående, halsbränna eller magkramper.

  1. Minskad självkänsla och självförtroende

Genom att Hanna inte vågade följa hjärtats väg underminerades hennes självkänsla och självförtroende. Hon fick ständigt kompromissa med sina drömmar och önskningar. Hon kände att hennes arbetsuppgifter var tråkiga och hade svårt att finna motivation. Hanna tyckte att ingenting hon gjorde var tillräckligt bra, och hon vågade inte lita på sina beslut.

  1. Minskad livslust

När Hanna ignorerade sina innersta önskningar och valde ett yrke som inte var meningsfullt för henne, ledde det till minskad livslust och glädje. Hanna kände ingen motivation och bar på en känsla av tomhet.

Om  man inte lyssnar på sitt hjärta och bara följer logikens väg ökar risken för utmattning på sikt, vilket dessvärre blir mer och mer vanligt.

Vägen till förändring

Att lämna hjärnans styrning och istället lyssna på hjärtat kan vara en utmanande men viktig resa. Hanna bar på mycket rädslor, och vi arbetade med att släppa taget om det som hade hänt under Hannas uppväxt, så att hon vågade följa sina egna drömmar och sätta gränser för sin omgivning.

Det innebar att hon kunde börja slappna av under luncherna och äta i lugn och ro, samtala med sina kollegor utan att känna ångest.

Hanna var inte redo att byta yrke, men hon började följa sin passion på sin fritid och tillät sin konstnärliga ådra att blomma ut.

Genom att vi arbetade med att identifiera och övervinna Hannas rädslor, byggde Hanna upp sin självkänsla och började utforska sina önskningar. Det innebar att hon gradvis kunde skapa en livsväg i harmoni med sitt hjärta.

Slutsats

Att följa hjärnan istället för hjärtat kan ha djupgående konsekvenser för vårt välbefinnande och vårt mående. Det kan leda till ökad ångest, nedsatt hälsa och en bristande känsla av uppfyllelse i livet, utmattningssyndrom och andra stora hälsoproblem.

Genom att modigt lyssna på vårt hjärta och följa våra sanna önskningar kan vi hitta en djupare mening och lycka. Det är aldrig för sent att ta steget och välja den väg som verkligen speglar vår inre sanning.

Så vad viskar ditt hjärta till dig?

Om du känner dig begränsad och styrd av yttre krav kan du göra quzien: Är du en kvinna som aldrig är riktigt nöjd med dig själv och har en högljudd och störande inre kritiker?

Quizen tar bara tre minuter att fylla i och du får svar direkt på vad som är din primära blockering till att finna glädje och harmoni i ditt liv!

Länk till quiz:

https://www.riddle.com/view/nmq2jGhH

Judith

Judith Molnar

Judith Molnar, LivsVision

Din coach för personlig utveckling. Samtalsterapeut, relationsexpert och föreläsare.

Här kan du läsa olika inlägg av mig angående hälsa, psykologi och relationer och även aktuella ämnen från ett  personligt utvecklande och andligt perspektiv.

Läsarkommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *