# 21. Knäck koden till unga kvinnors stress och utmattning trots att de inte har familj och barn. Så avslöjar du de djupliggande orsakerna och priset du kan få betala för perfektionism

Hej!

I den här podden kommer jag gå i djupet till de underliggande orsakerna till unga kvinnors ökande problem med stress och utmattning trots att de inte har familj och barn. Statistik och forskning visar att problem med stress och utmattning ökar för varje år, varför?

Forskning har visat att stress är grundorsaken till ca 80 – 90 % av alla sjukdomar. I december 2021 hade 188 700 personer ett pågående sjukfall med sjukpenning eller rehabiliteringspenning från Försäkringskassan. 65 % av dessa sjukskrivningar stod kvinnor för.

Psykiatriska diagnoser är t.ex. stressrelaterad psykisk ohälsa och knappt hälften av alla pågående sjukfall har en psykiatrisk diagnos och andelen sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser är högre bland kvinnor.

I allmänhet ökar sjukfrånvaron med åldern, men sjukfrånvaron i psykiatriska diagnoser dominerar i yngre åldrar. Andelen sjukskrivna i psykiatriska diagnoser är som högst bland de som är mellan 30 – 39 år och de ökar bland yngre kvinnor.

Idag är det känt att kvinnors ”multitasking” med att få ihop arbete, familj, barn, och kanske egen fritid gör att många kvinnor har stora problem med stress och utmattning, men varför har så många unga kvinnor utan familj och barn utvecklat samma problem?

Ja, det kommer jag gå in i djupet på i den här podden, och förhoppningsvis oavsett om du är en ung kvinna, förälder, släktning, vän, arbetsgivare, lärare eller pojkvän/make så kommer du ha stor nytta av att lyssna på podden.

För kanske är det just du som kan hjälpa till och bryta mönsterna med att ställa för stora krav och förväntningar på dig själv. Du är kanske också den personen som kan hjälpa personer i din närhet som är för stressade och kanske har en utmattningsproblematik. Du kan hjälpa dem att förstå hur de bryter den negativa spiralen när du har lyssnat på podden.

Kvinnor är otroligt betydelsefulla för samhället, utan kvinnor så stannar utvecklingen. Vem ska föda barn om kvinnor är utmattade? Vem ska ge näring till spädbarn om kvinnor mår dåligt?

Vem ska hjälpa barn att utvecklas till självständiga och starka individer med en god självkänsla så att de kan fortsätta och utveckla vårt samhälle på ett konstruktivt sätt om mödrar är sänderstressade? Vad händer med den viktiga resursen som kvinnor är på arbetsplatser om allt fler kvinnor är för stressade och har utmattningsproblematik?

Det är dags att förstå vad som håller kvinnor tillbaka så vi kan skapa balans i samhället, det kommer gynna både kvinnor och män…

Länk till pod:

https://traffic.libsyn.com/livsvision/Knck_koden_till_unga_kvinnors_kade_stress_och_utmattningsproblem.mp3

Om du vill förstå de bakomliggande faktorerna till varför du har problem med stress och utmattning kan du göra quizen: Är du en kvinna som aldrig är riktigt nöjd med dig själv och som har en högljudd och störande inre kritiker?

Quizen tar bara tre minuter och du får svar direkt till din primära blockering till att skapa glädje och harmoni i ditt liv.

Länk till quiz:

https://www.riddle.com/view/nmq2jGhH

God lyssning!

Judith

 

Judith Molnar

Judith Molnar, LivsVision

Din coach för personlig utveckling. Samtalsterapeut, relationsexpert och föreläsare.

I den här podden talar jag om hälsa, psykologi och relationer och även aktuella ämnen från ett  personligt utvecklande och andligt perspektiv.

Efter att ha varit gästföreläsare på radio P4 Göteborg i 4 år och samtalat om olika ämnen inom psykologi, relationer och tar jag nu språnget till att skapa min egen POD radio.

Läsarkommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *