Låt inte rädsla styra – det är bara döda fiskar som flyter med strömmen

Hej kära läsare!

I rådande stund när jag skriver detta inlägg börjar rädsla styra samhället mer och mer. Den 9 december 2020, deklarerade regeringen ett förslag på en ny lag där vi blir ännu mer begränsade. Vi kommer nu inte få vistas utomhus eller samlas på olika platser som tidigare, allt i coronavirusets tecken. För mig luktar den lagen lögner och svek och går emot grundlagen där vi har rätt till yttrandefrihet och därmed också rätt till att demonstrera. Jag gillar inte att bli lurad, speciellt inte inom områden där jag har kunskap. Har vi en överdödlighet i Sverige? Övrig sjukvård är begränsad med framskjutna operationer och behandlingar och många mår dåligt för att de inte får den behandling de har väntat på.  Är det så illa att vi måste stänga ned samhället mer och mer? Är det berättigat att många företag går i konkurs och arbetslösheten ökar radikalt? Många lider av psykisk ohälsa relaterat till  isolering, arbetslöshet och förlust av inkomst. Finns det evidens om att vi inte ska besöka våra sjuka och gamla och att vi sprider sjukdom mer då?

Statistik enligt SBC

Jag har sökt efter statistik på Statistiska Central Byrån (SBC) angående dödlighet i Sverige. Jag ville undersöka vad dödstalen på befolkningen är per år, mellan 2015-2020. Det är en månad kvar av 2020, och talen för december månad kommer vi få först i januari 2021. Jag har därför räknat och funnit följande statistik mellan 2015 – 2020, och mellan jan-nov månad varje år. Talen är beräknade på antal döda per 100.000 invånare och så här se statistiken ut enligt SBC;

År 2015 – 837,8

År 2016 – 814,4

År 2017 – 822

År 2018 – 816,9

År 2019 – 775,8

År 2020 – 825,6

Kan man se någon överdödlighet år 2020 jämfört med hela perioden? Nej, år 2015 dog de fler människor i Sverige än år 2020. Om man dessutom tittar närmare på talen så ser du att efter varje år som det har dött fler personer, så följer det oftast av ett år där det har dött färre personer (t.ex. år 2015 – 2016)  och året därefter ökar dödligheten igen (t.ex.  2017 – 2018). År 2019 är ett undantag då dog det färre personer än vad det har gjort på många år. När jag lusläser talen så har år 2020 en lägre dödlighet under januari, februari, juli, augusti, september och oktober jämfört med åren 2015 – 2019 ( statistiken finner du på SBC hemsida). I mars och juli månad är dödligheten i ”jämnhöjd” med de övriga åren. I november månad 2020 var dödligheten näst lägst i jämförelse med de övriga åren, enligt SBC. Trots detta har regeringen ökat restriktionerna under hösten. Under april-maj-juni var dödligheten högre än övriga år, dödligheten var högst i april månad.

Äldrevården

Det som är beklämmande med dödligheten under den tiden är att brukarna på boende (de som bor på Särskilda boenden kallas för brukare) inte fick den vård som de har rätt till. Läkare besökte inte brukare på boende som var smittade och ambulanser nekade att ta med dem till sjukhus. Många sattes in på palliativa mediciner ( Inj, Morfin, Inj. Midazolam, Inj. Haldol, Inj. Haldol) utan regelrätt undersökning innan, vilket är olagligt. Läkare ska dessutom ha samtal med anhöriga som har rätt att få information om, på vilka grunder som patienten sättes in på palliativ medicin, vilket inte har skett i många fall. Det saknades munskydd, visir, skyddsrockar, ”gasmasker”, plasthandskar och handsprit. Äldrevården och sjukvården var illa rustad för Coivd-19. Många anställda tog med sig smitta till jobbet från hemmet och smittade de äldre på boendena. Den risken var betydligt större än att de äldre blev smittade av sina anhöriga.

På boendena har kompetensen sjunkit radikalt under årens lopp. Personal med stora brister i svenska språket har anställts främst inom äldrevården (särskilda boenden och hemtjänst), och många har anställts utan sjukvårdsutbildning. Hur kan man bedriva god vård när man inte bemästrar ett språk och/eller inte har någon sjukvårdsutbildning? De gamla har rätt till god vård, vilket många av dem inte får idag. Vems ansvar är det? Jo, arbetsgivarna, kommun och landsting. Att arbeta inom äldrevård och sjukvård är ett tufft arbete, det är mycket stress, dåligt betalt och dåliga arbetstider. Det finns ett ordspråk som lyder enligt följande; ”Vi får det samhället som vi förtjänar”.  Sjukvård och äldrevård är ett bevis på vad vi ger äldre människor som behöver hjälp för värde, det gäller även alla som arbetar inom äldrevård och sjukvård. Det värdet är i det närmaste obefintligt. Det räcker inte med att människor stod och klappade händer kl. 20.00 på sina balkonger i våras, det behövs radikala förändringar snabbt. Regeringen har utlovat att de ska bli förbättringar år 2030, det är 10 år för sent. Jag skäms när jag tänker på hur de gamla behandlas, de gamla har byggt upp Sverige och betalat skatt i hela sitt liv och bemöts på ett ovärdigt sätt.

Min bakgrund

Jag var klar med min utbildning till Leg. Sjuksköterska december 1982, det är 38 år sedan. Under dessa år har jag arbetat med en hel del olika specialiseringar inom sjukvården och jag har även varit verksamhetsansvarig. De senaste 20 åren har jag arbetat på deltid eller på timbasis. De senaste 5-6 åren har jag arbetat extra inom hemsjukvården och speciellt inom Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH, som innebär palliativ vård), samtidigt som jag har arbetat på min mottagning som samtalsterapeut. Jag har också en mängd olika utbildningar både inom komplementär medicin och psykologi. Jag vill ha en helhetssyn när jag arbetar där jag kan se till både kropp/psyke/ande.

Palliativ vård

Palliativ vård innebär att man behandlar svårt sjuka människor med t.ex. obotliga cancerdiagnoser, hjärt/kärl sjukdomar och lungsjukdomar som det inte finns något hopp för längre. Sjukvården kan inte aktivt längre hjälpa den sjuke med mediciner, strålning eller operationer för att uppehålla livet. Tillsammans med patient och anhörig har läkare bestämt att man inte startar Hjärt – Lungräddning när patienten blir för svag. Tanken med palliativ vård att den svårt sjuke patienten ska få bästa möjliga vård och god omsorg, den sista tiden av livet. Den sjuke ska vara så smärtfri som möjligt, känna lugn, det ska inte ansamlas vätska i lungorna och de ska besparas från illamående m.m. Den svårt sjuke så få mat och dryck som den uppskattar, får hjälp med personlig hygien och rörelse utifrån sin förmåga. Om den sjuke får problem med andning, infektion m.m. ska den få hjälp med det så gott det går, beroende på hur långt i fasen sjukdomen har gått. Vilket innebär att den sjuke ska få medicin som vidgar luftvägar och antibiotika för att ta död på bakterier. Den vanligaste orsaken till dödsfall bland äldre är infektion som kroppen inte kan bemästra, relaterat till ett för dåligt immunförsvar.

När den sjuke anses för svag, vilket innebär att hjärtat är för svagt eller de olika organen i kroppen slutar att fungera t.ex. njurar och lever, sätter man ut mediciner som belastar kroppen. Man ger inte vätska intravenöst (in i blodet) då det belastar hjärtat ytterligare och risken för lungödem (vätska i lungsäcken)  är stor. Men man ger fortfarande vätska per oralt (genom munnen) och man ger mediciner för att de sjuke inte ska lida, man slutar inte att vårda patienten. Sedan mars månad när den s.k. pandemin tog fart i Sverige har vården av svårt sjuka patienter inom främst Särskilt boende (SÄBO) och hemtjänst förändrats radikalt. Läkare åkte inte ut längre och besökte de svårt sjuka patienterna och brukarna fick inte de mediciner de behöver. Det slarvades med att ge dryck och mat till patienten och de isolerades utan tillsyn under långa tider. De boende på SÄBO har rätt till att personal ska sitta och vaka hos dem när de är döende, om inte anhörig har möjlighet eller inte får tillträde. Detta har brutits många gånger relaterat till personalbrist.

Vem tjänar pengar på det som sker?

En fråga man aldrig får sluta och ställa är: Vem tjänar på det som sker? Eller som det heter på engelska, ”Follow the money”  I det här fallet är svaret ganska enkelt; Läkemedelsbolagen. Vem ägs läkemedelsbolagen av? Jo, de ägs av multinationella företag som finns världen över. Mycket vill ha mer… Trots att dödstalen inte har ökat radikalt (vilket det ska göra, för att man ska benämna det som pandemi) talas det om att  Covid-19 vaccin som ska rädda världen. Behöver vi ett vaccin när dödligheten inte har ökat statistiskt sedan 2015?  Och när det visar sig att de som har dött har till största delen dött MED Covid-19, inte av Covid-19? De som har dött till största del  är gamla, ofta de som är över 80 år. De multisjuka och som ofta har svåra hjärt/kärl sjukdomar, s.k. autoimmuna sjukdomar, diabetes, cancer, kraftig övervikt, näringsbrist m.m. Läkemedelsbolagen kommer göra enorma vinster på vaccinet och det har inte testats i det omfång det behöver göras för att vara säkert. Vaccinföretagen har dessutom fått igenom en klausul där de inte behöver ta ansvar för biverkningar som kan uppstå. Varför har man en sådan regel? Behövs en klausul om vaccinet kommer vara så säkert? I Sverige får människor som söker ersättning för biverkningar från läkemedel, vårdskador och vacciner m.m. vända sig till hos Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Jodå, du läste rätt, Svenska Läkemedelsförsäkringen har blivit privat. Alla vet att alla privata företag är till för att tjäna pengar. De vill reducera sina kostnaderna för att gå med vinst och det är inget konstigt med det. Men ska en läkemedelsförsäkring vara privat? Under år 2019 fick 1 procent av de som sökte ersättning för biverkningar för vaccinskador ersättning. Känns det skäligt eller luktar det rutten fisk?

Vi vet alla hur Pandemrix vaccinet 2010 hade förödande biverkningar på barn som fick narkolepsi. Många av dem kommer aldrig få kompensation för sina livslånga skador. Kan vi lita på vad vaccinföretagen säger? Det finns en mängd gifter i vaccin som många människor inte känner till, t.ex. kvicksilver, aluminium, formalin, aborterade fosterrester och mycket mer, det här talats det inte om. Dessutom passerar vacciner alla skyddsbarriärer när de ges in i vävnaden, vilket gör att kroppens eget immunförsvar har mindre/ingen benägenhet att skydda kroppen. Vill vi ha in de farliga gifterna rakt in i kroppen? Idag börjar läkare och professorer inom immunologi och virologi världen över att protestera mot det som sker, men de tystas ned. De blir anklagade för ”False news” och att de är ”Konspirationsteoretiker” trots att de kommer med fakta.  Lyssna gärna på det här inlägget https://lbry.tv/@OracleFilms:1/Ask-The-Experts-(Covid-19-Vaccine):e?fbclid=IwAR2APwuDMDYxVkWJw6JdwgAwSGRVT0KckjdrLNwH9x0qjyf_aoTYzPCHMfM.

Förebyggande hälsovård

Varför talar inte sjukvården och media om hur man stärker sitt immunförsvar på bästa sätt, för att få så lindriga symtom som möjligt vid Covid-19? Jag rekommenderar alla som frågar mig att börja med D3-vitamin, gärna 125 mikrogram (5000 IE), förebyggande varje dag, C-vitamin (helst syraneutralt), gärna 2 gram utspritt 4 ggr per dag, intag av Zink, minst 25 mikrogram per dag och Oreganoolja som tar död på virus, bakterier m.m.  Det finns fler exempel på vad man kan göra, med det här är en god start. Det bästa immunförsvaret får du när du är glad och har en omgivning som är berikande. Var ute i naturen, ät näringsrik föda, meditera, träna, snickra, sy, sjung och dansa och sov gärna åtta timmar per natt. Umgås med dem du trivs med (eller tala i telefon, tjatta, skypa), det stärker ditt immunförsvar. Rädsla sänker ditt immunförsvar radikalt. Den vanligaste smitto spridningen sker i hemmen, äldreboenden och sjukvården, daghem och skola där man är nära varandra av naturliga skäl.

Vad är sanningen om Covid-19?

Det finns de som säger att Covdid-19 inte finns, och att symtomen förvärras/skapas av 5 G nät, men det är något som jag väljer att inte kommentera i nuläget. Det går också diskussioner om att PCR testen ((förkortningen PCR står för; Polymerase Chain Reaction (polymeraskedjereaktion) och är en molekylärbiologisk metod som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial)) inte är tillförlitliga och att testet skrämmer upp allmänheten i onödan. Många har inga symtom och får ändå positiva svar på Covid-19. Ja, man blir lätt snurrig i huvudet av det som sker. Det viktiga är att stärka ditt immunförsvar, och att alltid stanna hemma om du är sjuk eller blir förkyld. Det är en självklarhet (borde vara i alla fall) att inte hosta eller nysa rakt ut, det gör man in armvecket eller i en pappersnäsduk. Vikten av att tvätta händer med tvål och vatten har alltid varit det bästa skyddet mot att sprida smitta och att använda handsprit när inte det finns tillgång till tvål och vatten. Dessutom ska man undvika att röra mun, näsa och ögon med händer som är inte är tvättade.

Döda fiskar flyter med strömmen…låt dig inte bli en av dem. Lita inte på det jag skriver, sök kunskap själv. Våga tänka självständigt och fråga dig alltid; Vem tjänar på det som sker?

Jag önskar dig hälsa, glädje och frid i hjärtat,

Judith

Kategori: ,
Judith Molnar

Judith Molnar, LivsVision

Din coach för personlig utveckling. Samtalsterapeut, relationsexpert och föreläsare.

Här kan du läsa olika inlägg av mig angående hälsa, psykologi och relationer och även aktuella ämnen från ett  personligt utvecklande och andligt perspektiv.

Läsarkommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *